In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 040-224 1400. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit de volgende heffingen en tarieven (2020):

  • een heffing wegens eigendom van een woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1047 % van de WOZ-waarde (per jaar)
  • een heffing wegens eigendom van een niet-woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1668 % van de WOZ-waarde (per jaar)
  • een heffing wegens gebruik van een niet-woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1539 % van de WOZ-waarde (per jaar)

De gemeenteraad stelt vóór 1 januari van het nieuwe belastingjaar de tarieven vast met de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen. Voor woningen geldt een ander tarief dan voor niet-woningen.

Waardepeildatum

De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld met een waardepeildatum van 1 januari van één jaar eerder.
Door middel van vergelijkingen met verkochte vergelijkbare woningen rondom die waardepeildatum wordt de waarde van uw onroerende zaak inzichtelijk gemaakt.

Voor de bepaling van de belastingplicht gaat de gemeente uit van de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Bent u op 1 januari van enig jaar eigenaar van een onroerende zaak dan bent u ook belastingplichtig voor het gehele jaar. Verkoopt u de onroerende zaak in de loop van het jaar dan heeft dat geen invloed op de hoogte van het belastingbedrag.

Automatische incasso OZB

De aanslagen OZB kunnen in 8 maandelijkse termijnen kunnen worden betaald, mits hierbij gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Lees meer over automatische incasso OZB.

Pagina opties