Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit de volgende heffingen en tarieven (2021):

  • een heffing wegens eigendom van een woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1063 % van de WOZ-waarde (per jaar)
  • een heffing wegens eigendom van een niet-woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1713 % van de WOZ-waarde (per jaar)
  • een heffing wegens gebruik van een niet-woning, het tarief hiervan bedraagt 0,1562 % van de WOZ-waarde (per jaar)

De gemeenteraad stelt vóór 1 januari van het nieuwe belastingjaar de tarieven vast met de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen. Voor woningen geldt een ander tarief dan voor niet-woningen.

Waardepeildatum

De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld met een waardepeildatum van 1 januari van één jaar eerder.
Door middel van vergelijkingen met verkochte vergelijkbare woningen rondom die waardepeildatum wordt de waarde van uw onroerende zaak inzichtelijk gemaakt.

Voor de bepaling van de belastingplicht gaat de gemeente uit van de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Bent u op 1 januari van enig jaar eigenaar van een onroerende zaak dan bent u ook belastingplichtig voor het gehele jaar. Verkoopt u de onroerende zaak in de loop van het jaar dan heeft dat geen invloed op de hoogte van het belastingbedrag.

Automatische incasso OZB

De aanslagen OZB kunnen in 8 maandelijkse termijnen kunnen worden betaald, mits hierbij gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Lees meer over automatische incasso OZB.

Pagina opties