Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Woningmarkt verandert: nieuwe woonvisie voor Heeze-Leende

Een belangrijk onderdeel in het traject om een nieuwe woonvisie op te stellen was het consulteren van de belangrijkste partijen betrokken bij wonen. Daarvoor heeft de gemeente enige tijd geleden een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is veel goede inbreng geleverd, wij willen alle betrokkenen daarvoor bedanken! De gemeente is met de aanwezigen in gesprek gegaan over de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt, over de doelstellingen die we als gemeente hebben en over hoe we die doelen kunnen bereiken.

Tevens is aan inwoners gevraagd om eventuele woonwensen bij de gemeente kenbaar te maken via de dorpsraden of via de mail.

Mede met behulp van de inbreng op die bijeenkomst en de inbreng van inwoners via de mail, ligt er inmiddels een concept woonvisie met bijlagen. Deze is hieronder te downloaden! Ook treft u een overzicht aan waarin aangegeven staat waar in de concept woonvisie de inbreng per onderwerp is verwerkt.

Het vervolg

Het is de bedoeling dat deze concept woonvisie binnenkort wordt besproken in een themabijeenkomst met de gemeenteraad. Daarna wordt het (eventueel aangepaste) concept bekend gemaakt en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een reactie in te dienen.

Tot slot zal de gemeenteraad dan naar verwachting aan het eind van het jaar de definitieve Woonvisie vaststellen.

Woonvisie vastgesteld

Maandag 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Heeze-Leende vastgesteld. Deze woonvisie bevat een lange termijn perspectief met een visie en ambities waarmee we kunnen bouwen aan een toekomstbestendig Heeze-Leende. De woonvisie met de daarbij behorende stukken kunt u hieronder downloaden. Ook liggen de stukken zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tegen de vaststelling van de woonvisie kunt u geen bezwaar of beroep instellen. Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met mevrouw M. Compen (040-2241537 of woonvisie@heeze-leende.nl).

Pagina opties