Woningmarkt verandert: nieuwe woonvisie voor Heeze-Leende

Een belangrijk onderdeel in het traject om een nieuwe woonvisie op te stellen was het consulteren van de belangrijkste partijen betrokken bij wonen. Daarvoor heeft de gemeente enige tijd geleden een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is veel goede inbreng geleverd, wij willen alle betrokkenen daarvoor bedanken! De gemeente is met de aanwezigen in gesprek gegaan over de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt, over de doelstellingen die we als gemeente hebben en over hoe we die doelen kunnen bereiken.

Tevens is aan inwoners gevraagd om eventuele woonwensen bij de gemeente kenbaar te maken via de dorpsraden of via de mail.

Mede met behulp van de inbreng op die bijeenkomst en de inbreng van inwoners via de mail, ligt er inmiddels een concept woonvisie met bijlagen. Deze is hieronder te downloaden! Ook treft u een overzicht aan waarin aangegeven staat waar in de concept woonvisie de inbreng per onderwerp is verwerkt.

Het vervolg

Het is de bedoeling dat deze concept woonvisie binnenkort wordt besproken in een themabijeenkomst met de gemeenteraad. Daarna wordt het (eventueel aangepaste) concept bekend gemaakt en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een reactie in te dienen.

Tot slot zal de gemeenteraad dan naar verwachting aan het eind van het jaar de definitieve Woonvisie vaststellen.

Lees de woonvisie hier!

Benieuwd geworden naar de inhoud van de concept woonvisie, de verwerkte feedback of iets anders? Download en lees de documenten hieronder.

Pagina opties