Om in te kunnen spelen op de woonbehoefte op lange termijn heeft de Gemeente Heeze-Leende een woonvisie opgesteld. Deze woonvisie bevat een langetermijnperspectief met een visie en ambities waarmee we kunnen bouwen aan een toekomstbestendig Heeze-Leende. De woonvisie kunt u hier downloaden. U vindt deze en bijbehorende stukken tevens onderaan deze pagina.  

Vanwege de bevolkingsgroei in de gemeente is door de provincie berekend dat er in Heeze-Leende de komende 10 jaar circa 350 woningen moeten worden gebouwd. Dit is in onze gemeente zeker haalbaar. Er zijn namelijk vanuit verschillende ontwikkelaars al plannen voor de bouw van circa 600 woningen die, wanneer er een omgevingsvergunning wordt afgegeven, bij wijze van spreken morgen gebouwd kunnen worden. 

Inzetten op goede woningbouwplannen

Daarnaast heeft de gemeente besloten om medewerking te verlenen aan nieuwe ‘goede woningbouwplannen’. Met ‘goede’ woningbouwinitiatieven bedoelen we woningen die voldoen aan een aantal eisen. Dit toetsen wij met een zogenoemd afwegingskader met 4 toetsingscriteria:

  1. Het moet gaan om inbreiding. Een inbreidingslocatie is een locatie binnen bestaand stedelijk gebied zoals dat is vastgelegd op de themakaart stedelijke ontwikkeling van de Verordening ruimte provincie Noord-Brabant;
  2. Het plan moet voldoen aan de kwalitatieve woningbehoefte, dus passen qua type, prijsklasse en qua doelgroep;
  3. Het plan moet de oplossing voor een probleem binnen de gemeente bieden: bijvoorbeeld het bewoonbaar maken van een leegstaand winkelpand of het opheffen en verplaatsen van hinderlijke bedrijvigheid;
  4. Het plan moet voldoende ruimtelijke kwaliteit hebben: past het plan naar aard en schaal op de betreffende plek?

Stand van zaken

Op basis van dit afwegingskader zijn er inmiddels al veel initiatieven voor woningbouw positief beoordeeld. Zie ook dit factsheet met de stand van zaken begin 2021. Vanwege de lange doorlooptijd door procedures en bijvoorbeeld bezwaar en beroep duurt het enige tijd (vaak zelfs > 2 jaar) voordat deze woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met mevrouw M. Compen (040-2241537 of m.compen@heeze-leende.nl)