Lokaal Preventieakkoord Heeze-Leende

Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons allemaal. Het gaat om je lichamelijk fit voelen, mentaal weerbaar zijn, sociale contact hebben en je leven zin geven. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker geworden. Daarom gaan we in Heeze-Leende aan de slag met een lokaal preventieakkoord. Om dit te realiseren is samenwerken met maatschappelijke partners, zoals onderwijsinstellingen, zorg en bijvoorbeeld lokale horeca onmisbaar. Doet u mee?

Samen naar een lokaal preventieakkoord. 

Betrokken partijen, zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en gemeente, bepalen samen de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Er komt voor 2021, 2022 en 2023 budget beschikbaar voor het uitvoeren van concrete acties.

Kick-off bijeenkomst 9 maart 2021

Op 9 maart was er een kick-off bijeenkomst. De presentatie en het verslag kunt u hieronder downloaden. 

Pagina opties