Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Sport in Heeze-Leende

Al enkele jaren zijn er binnen de gemeente Heeze-Leende sportconsulenten werkzaam. Deze sportconsulenten (ook wel combinatiefunctionaris/buurtsportcoach genoemd) hebben als doel om sport in de breedste zin van het woord te versterken, en te gebruiken als verbindend middel binnen onze gemeente.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van bewegingsonderwijs voor onze basisschooljeugd. Bewegingsarmoede neemt toe en de motorische vaardigheden van onze jeugd nemen af. Door het versterken en verbeteren van het bewegingsonderwijs wil de gemeente dit tegengaan en de jeugd stimuleren meer te bewegen.

Ook wordt er aandacht geschonken aan ouderen en mensen met een beperking. Zo wordt bewegen voor ouderen gestimuleerd en wordt er gewerkt met een regionaal loket voor mensen met een beperking: Uniek Sporten. (www.unieksporten.nl/brabant). Ook is het mogelijk om samen met de sportconsulent te kijken naar een passend beweegaanbod. Op deze manier willen we de drempel om te gaan sporten verkleinen voor deze doelgroepen.

Verenigingen binnen Heeze-Leende kunnen samen met de sportconsulent kijken naar nieuwe kansen voor de club. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werven van leden via clinics in samenwerking met het onderwijs.

Mocht u in contact willen komen met één van onze sportconsulenten, of meer informatie willen krijgen? Dat kan via onderstaande gegevens.


Diana Rooijackers     
E: d.rooijackers@heeze-leende.nl    
T: +31 6 1830 2152
Ouderen, Uniek Sporten, sportzaken algemeen.
 

Joeri van Hoof 
E: J.v.hoof@heeze-leende.nl       
T: +31 65069 5118
Onderwijs, Verenigingen            

Pagina opties