Wat is het?

U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let hierbij op het volgende:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op borden weigeren.

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek of bord wilt plaatsen.
 • op welke plek u uw aankondigingsbord wilt plaatsen
 • wanneer en hoe lang u het aankondigingsbord plaatst
 • hoe groot het aankondigingsbord is
 • een tekening of een foto van het aankondigingsbord

Aanvullende informatie

De gemeente kan eisen dat uw aankondigingsbord wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het aankondigingsbord goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.