Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons allemaal. Het gaat om je lichamelijk fit voelen, mentaal weerbaar zijn, sociale contacten hebben en je leven zin geven. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker geworden. Daarom zijn we in Heeze-Leende aan de slag gegaan met een lokale preventieaanpak. Om dit te realiseren hebben we samengewerkt met huisartsen, scholen en kinderopvang, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers, vrijwilligers en inwoners.

In Heeze-Leende gebeurt al veel op het gebied van preventie en gezondheid. Er is een stevige basis van onderlinge samenwerking en betrokkenheid en er zijn al veel mooie initiatieven in de gemeente. De preventieaanpak biedt een mooie kans om naast het starten van nieuwe activiteiten bestaande initiatieven een extra impuls te geven en nog beter met elkaar te verbinden.

Lokale preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende

Betrokken partijen hebben samen de inhoud bepaald van de preventieaanpak en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. We hebben gekozen voor de volgende thema's: 

  • Gezond gewicht
  • Middelengebruik
  • Psychische gezondheid

Per thema zijn ambities en afspraken geformuleerd voor drie jaar (2021/2022/2023) die bijdragen aan het behalen van gezondheidswinst. Voor drie jaar is vanuit Rijksmiddelen een budget van €10.000 per jaar beschikbaar voor het uitvoeren van concrete acties. 

De gemeente speelt een faciliterende rol om partijen met elkaar in verbinding te brengen. Een kerngroep zorgt voor overkoepelende afstemming, bewaakt de voortgang, stuurt bij waar nodig en kent uitvoeringsbudget toe.

Preventie is iets van lange adem, het is nooit af. De preventieaanpak zoals nu opgesteld, vormt een start, is dynamisch en kan gaandeweg worden aangepast en aangevuld. Ideeën zijn hierbij van harte welkom!