Bestuurlijke visie 

Bekijk het hier

Ambtelijke visie 

Visie gemeente Heeze-Leende

  • Wij zijn een bevlogen en proactieve partner. Wij werken in netwerken en zijn gericht op samenwerking, wij benutten de kracht in de samenleving
  • Wij sluiten aan op de wens of behoefte en realiseren wat nodig is
  • Onze professionele medewerkers, werken met trots en plezier aan de opgaven uit de samenleving en nemen onze integrale verantwoordelijkheid
  • Wij werken vanuit de bedoeling en niet vanuit de regels
  • De maatschappij verandert en wij veranderen mee
  • Wij werken resultaatgericht en sturen met adequate informatie

Missie gemeente Heeze-Leende

Wij zijn Heeze-Leende! Integer, gedreven en open. Samen met inwoners en organisaties ontwikkelen wij een duurzame en leefbare samenleving. We maken dingen mogelijk, waarbij “ja, tenzij” ons uitgangspunt is.

Waar staan wij voor?

Wij hanteren vijf kernwaarden in ons dagelijks werk:

1. Mijn gemeente is klantgericht en collegiaal
De gemeente denkt, werkt en handelt vanuit de klant. De focus is gericht op mogelijkheden. We denken mee in oplossingen die passen bij de situatie van de klant. De gemeente is gastvrij, de diensten zijn makkelijk toegankelijk en bereikbaar via alle communicatiekanalen: balie, internet, telefoon en post/e-mail.
Een gemeente waar medewerkers samen werken en elkaar ondersteunen en helpen in het realiseren van een klantgerichte dienstverlening en daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.

2. Mijn gemeente is verrassend
De gemeente denkt mee met de klant en zoekt naar oplossingen die vernieuwend zijn. Een gemeente die op een klantgerichte wijze net dat extraatje in haar dienstverlening weet te geven door met nieuwsgierigheid de vraag achter de vraag te achterhalen. En waar medewerkers die ruimte ook krijgen.

3. Mijn gemeente is betrokken en professioneel
De gemeente heeft alle basisgegevens beschikbaar en hoeft niet naar de bekende weg te vragen. Wij geven vanuit onze professie een deskundig advies en zijn betrokken bij alles wat onze inwoners bezighoudt. Excellent in de uitvoering. Wij handelen vanuit vertrouwen in elkaar, waarbij wij verantwoordelijkheid voelen en die ook geven.

4. Mijn gemeente is betrouwbaar
De gemeente zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een gemeente waarop je daadwerkelijk kunt vertrouwen en die haar afspraken nakomt. Een gemeente die transparant is in wat ze doet en hoe ze het doet en daarover verantwoording aflegt. Wij zijn ons ervan bewust dat we gezamenlijk het visitekaartje vormen van de gemeentelijke organisatie.

5. Mijn gemeente heeft plezier in wat ze doet
Met plezier staat de gemeente klaar voor haar klanten en inwoners. Wij handelen vanuit het motto “topprestaties worden alleen bereikt als we plezier hebben in wat we doen en gezamenlijk doen waar we goed in zijn”. We hebben passie voor ons werk en vieren onze successen samen.

Raadsprogramma