Bestuurlijke visie 

Bekijk het hier

Visie gemeente Heeze-Leende

Natuurlijk samen, verbonden en klaar voor de toekomst

We werken met inwoners en belanghebbenden aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Dit doen wij door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zetten onze kwaliteiten verbinden, wendbaar, innovatief, persoonlijk leiderschap en procesbegeleiding in.

Samen gaan we voor de best haalbare oplossingen.

Missie gemeente Heeze-Leende

Natuurlijk samen!

Raadsprogramma