Samenwerking A2-gemeenten

Binnen de A2-Samenwerking streven we naar behoud van kwaliteit, borging van continuïteit, verbetering van dienstverlening en vermindering van kwetsbaarheid bij de drie deelnemende gemeenten. Op de lange termijn zal deze krachtenbundeling ook leiden tot efficiencyvoordelen.
Natuurlijk is het zo dat samenwerken betekent dat er rekening met elkaar gehouden moet worden, maar dat betekent niet dat individuele ambities geen ruimte krijgen. Binnen de GRS A2 staat de waarborging van lokale autonomie en beleidsvrijheid dan ook nadrukkelijk op de agenda. 

Onze samenwerking wordt gedreven door vier kernwaarden:

  • Deskundig resultaat
  • Waarderend betrokken
  • Durven vernieuwen
  • Samen en sterk staan

Met deze waarden als basis streven we naar het leveren van uitstekende dienstverlening en het behalen van ambitieuze doelen. Net als dat je rechtstreeks voor Heeze-Leende kunt werken, kan dat ook via de A2. Bepaalde functieteams zijn namelijk in dienst bij de A2 organisatie en worden gedetacheerd bij een van de drie gemeenten.

Op de site van de A2 vind je meer informatie hierover. Als dit je aanspreekt, kijk dan naar onze vacatures via de externe link en ontdek of er een functie bij zit die bij jou past.