gemeente Heeze-Leende

Pagina opties

In en over Heeze-Leende

Nieuws, bekendmakingen, evenementen, projecten, gemeentegids, burgerpanel

+ link met boxlink

Afval & milieu

Meer informatie over afval zoals milieustraat en afvalkalender

+ link met boxlink

Zorg, welzijn en werk

Sociaal Team, jeugd en gezin, Wmo, sportconsulenten, uitkering en laag inkomen

+ link met boxlink

Wonen en bouwen

Verhuizen, belastingen, (ver)bouwen, bestemmingsplannen en kavels

+ link met boxlink

Duurzaamheid

Biodiversiteit, energie, klimaatadaptatie en mobiliteit

+ link met boxlink

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad, college, verkiezingen, vergaderingen en besluiten, subsidies, vacatures

+ link met boxlink

Geboorte, huwelijk, overlijden & uittreksels

Geboorte-aangifte, trouwen, overlijden

+ link met boxlink

Ondernemen

Een bedrijf starten of vestigen, uitvoeringsplan economische zaken en detailhandelsvisie

+ link met boxlink

Vergunningen

Informatie en aanvragen van een vergunning in Heeze-Leende

+ link met boxlink