gemeente Heeze-Leende

Pagina opties

In en over Heeze-Leende

Nieuws, bekendmakingen, evenementen, projecten, gemeentegids, burgerpanel

+ link met boxlink

Afval, milieu en duurzaamheid

Afvalkalender en duurzaamheid

+ link met boxlink

Zorg, welzijn en werk

Sociaal Team, jeugd en gezin, Wmo, sportconsulenten, uitkering en laag inkomen

+ link met boxlink

Wonen en bouwen

Verhuizen, belastingen, (ver)bouwen, bestemmingsplannen en kavels

+ link met boxlink

Ondernemen

Een bedrijf starten of vestigen, uitvoeringsplan economische zaken en detailhandelsvisie

+ link met boxlink

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad, college, vergaderingen en besluiten, subsidies, vacatures

+ link met boxlink

Geboorte, huwelijk en overlijden

Geboorte-aangifte, trouwen, overlijden

+ link met boxlink

Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, aktes en afschriften

+ link met boxlink

Vergunningen

Informatie en aanvragen van een vergunning in Heeze-Leende

+ link met boxlink