Wekelijks maakt de gemeente Heeze-Leende bekend welke besluiten zij wil gaan nemen, bijvoorbeeld het afgeven van een omgevingsvergunning. Hieronder vindt u de bekendmakingen, ingedeeld in rubrieken. Wilt u een oude bekendmaking bekijken? Klik dan onderaan de pagina op de knop archief.

Zoeken naar een bekendmaking

Via de zoekdienst kunt u bekendmakingen op woord- of zinsdeel of op locatie (via uw postcode) vinden.

zoekdienst

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen over uw buurt

Heeft u zich al aangemeld voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt?' Met deze gratis e-mailservice kunt u zich snel en makkelijk laten informeren over bijvoorbeeld bouw- op kapvergunningen in uw buurt. Lees meer over deze e-mailservice of meld u aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen wekelijks per e-mail!

meld u aan voor bekendmakingen per mail

Bekendmaking voornemens tot aangaan transacties m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

Naar aanleiding van het Didam-arrest informeert de gemeente Heeze-Leende geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl . U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Met de publicatie van deze voornemens handelt de gemeente transparant, biedt zij mededingingsruimte en geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

De gemeente publiceert 2 categorieën van voorgenomen transacties:

  • Transacties waarvoor (mogelijk) meerdere gegadigden in aanmerking komen. Deze worden gepubliceerd onder vermelding van de beschikbaarheid, selectieprocedure, tijdschema en selectiecriteria.
  • Transacties, waarvoor naar het oordeel van de gemeente slechts één serieuze gegadigde is, met de motivatie daarvoor. U leest hier ook hoe u, binnen de aangegeven vervaltermijn, kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en waarom dat zo is.

Ga verder naar de bekendmakingen vastgoed

Bekendmakingen per categorie

Hieronder vindt u alle actuele bekendmakingen, verdeeld in categorieën. Klik op de categorie om de bekendmakingen te lezen. 

Bekijk beschikkingen en concepten ter inzage

Verordeningen

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) digitaal bekend te maken in het Gemeenteblad op Overheid.nl.

 Bekijk de bekendmakingen van de verordeningen