In Nederland kennen we verschillende verkiezingen. De bekendste zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement en de waterschappen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 • Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en op woensdag 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats.
 • U mag op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart stemmen. Om de drukte te spreiden vragen wij u om hiervan gebruik te maken. We waarderen het zeer wanneer u op deze dagen uw stem uitbrengt.
 • Bij deze verkiezing kiezen Nederlanders de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt.

Coronaveilig stemmen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen geldt de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19(externe link). Deze wet is verlengd tot 1 juli 2022.

 • Wij treffen verschillende maatregelen in de stembureaus om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
 • Houd zelf altijd anderhalve meter afstand.

Voor uw veiligheid

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
 • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
 • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
 • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

Gezondheidsklachten

Bent u verkouden? Hoest of niest u of heeft u een loopneus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts of verhoging? Ga dan niet zelf naar het stembureau maar vraag iemand om namens u te stemmen. Dat heet machtigen, zie alle informatie hierover bij een ander machtigen.

Meer informatie

Meer weten? Kijk op: