Digitaal opkopersregister


Een gestolen fiets op straat kopen of een opkoper die een nieuwe iPhone voor 50 euro inkoopt. Dat zijn twee voorbeelden van heling. Goederen kopen of verkopen waarvan je weet (óf kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn. 

Hieronder lees je wat je als handelaar of consument tegen heling kunt of moet doen. 

Handelaren 

Wetten en regels voor handelaren 

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, moet een handelaar eerst onderzoek doen naar de afkomst van het product. Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in tweedehands goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Heeze-Leende aan te melden. Je doet dit door jezelf in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket. Klik hiervoor op onderstaande link:

Aanmelden/afmelden als handelaar
 
Toezicht en handhaving 

In de gemeente Heeze-Leende ziet de politie en het team veiligheid, vergunningen en handhaving toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten treden politie en/of het team veiligheid, vergunningen en handhaving op en als het nodig is wordt de burgemeester geïnformeerd. 

Eigen digitaal opkopersregister 

Gebruik je al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kun je je eigen systeem blijven gebruiken. Jouw digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen. 

Bekijk de video Stop heling - het Digitaal Opkopers Register (niet ondertiteld) 

Veelgestelde vragen 

Ben ik strafbaar als ik een gestolen goed inkoop? 

Wanneer je te goeder trouw een product verkrijgt dan ben je niet strafbaar, wanneer achteraf blijkt dat het is gestolen. Te goeder trouw betekent dat, wanneer je het product aangeboden of voorhanden hebt, je niet weet en niet had kunnen weten dat dit gestolen is. Om er zeker van te zijn dat je geen gestolen goederen inkoopt kun je de aangeboden goederen checken op de website stopheling.nl

Wat moet ik doen als er een match is tussen het aangeboden goed en stopheling.nl? 

De politie neemt contact met je op en je moet het product bewaren tot de politie bij je in de onderneming is geweest. 

Ben ik verplicht om het Digitaal Opkopers Register te gebruiken? 

Je bent sinds 2023 verplicht om het Digitaal Opkopers Register te gebruiken. Dit register biedt naast de voordelen voor de handelaar ook veel voordelen ten aanzien van Helingbestrijding. Je kan in Heeze-Leende geen gebruik meer maken van een analoog register. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor het DOR? 

Wanneer je je aanmeldt bij het meldpunt, dan kun je tijdens het aanmelden aangeven dat je gebruik wil maken van het DOR. Je ontvangt dan automatisch een inlognaam en wachtwoord. Je kan vervolgens inloggen op het DOR, dor.stopheling.nl

Wat moet ik doen als iemand zich niet wil legitimeren bij een in- of verkoop? 

Je bent verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie je inkoopt of aan wie je verkoopt te registreren in jouw register. 

Consument 

Ben je ooit wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats? Of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen’? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat je een product koopt dat gestolen is. 

Met een paar handelingen kun je u ervoor zorgen dat inbraak en diefstal voor een crimineel niet meer aantrekkelijk zijn: 

  • registreer je eigendommen;  
  • beveilig je mobiele telefoon. Bij de meeste mobiele telefoons kun je de anti-diefstal functie activeren. Ga naar ‘Instellingen’ en zet de functionaliteit ‘Zoek mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’ aan;  
  • maak het dieven niet te makkelijk en verklein het risico op inbraak en diefstal;  
  • doe altijd aangifte bij de politie na diefstal;

* Dankzij de registratie van jouw eigendommen kun je snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kun je de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat je je eigendommen terugkrijgt; 

 
Bekijk de video Stop heling - wat kunt ú doen

Veelgestelde vragen 

Ik wil tweedehands spullen kopen. Waar moet ik op letten? 

Over het algemeen geldt: 'Als iets te mooi is om waar te zijn’, dan is dat vaak ook zo. Is de prijs van een product bijvoorbeeld heel laag, koop het dan niet. Controleer, voordat je een tweedehands product koopt, of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. Check hiervoor het serienummer op stopheling.nl. 

Wat doe ik als blijkt dat een product gestolen is? 

Wanneer het ingevoerde serienummer overeenkomt met een nummer in de database, dan betekent dit dat het product bij de politie staat geregistreerd als gestolen. Je moet het product dan niet kopen. Geef wel aan de politie door waar je het product hebt aangetroffen. De politie stelt dan een onderzoek in. Zo draag je bij aan het oplossen van inbraken, straatroven en andere vormen van diefstal. 
  

Meer informatie 

Staat jouw vraag er niet bij of wil je aanvullende informatie? Neem dan contact op met team veiligheid, vergunningen en handhaving via postbus@heeze-leende.nl