Aanpassing A67

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het is een drukke weg, waar vooral tijdens de spits problemen zijn met de doorstroming. De weg speelt een grote rol in het goederenverkeer tussen Nederland, België en Duitsland. Ook rijdt er veel woon-werkverkeer tussen Geldrop en Eindhoven over de A67. Deze drukte zal alleen maar toenemen door de groei van het verkeer en zorgt daarnaast regelmatig voor ongelukken en files.

Verbeteren veiligheid en doorstroming

Om hier verandering in te brengen verbetert Rijkswaterstaat de veiligheid en doorstroming op de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Ook zorgen zij ervoor dat de weg is ingericht voor toekomstige verkeersstromen. Dat doen ze met meer dan alleen het verbreden van wegen.

Verschillende projecten

Voor de A67 is gekozen voor een totaalpakket aan maatregelen, verdeeld over drie deelprojecten. Dat zijn kleine infrastructurele maatregelen, smart mobility maatregelen en een structurele wegverbreding tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop/Heeze. Voor de wegverbreding doorloopt Rijkswaterstaat een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-aanpak. In de MIRT-planuitwerkingsfase werken ze het voorkeursalternatief van de minister verder uit om te komen tot een (Ontwerp) Tracébesluit en Milieu Effect rapportage. De kleine infrastructurele maatregelen en smart mobility maatregelen wordt, vooruitlopend op de wegverbreding, uitgevoerd. Het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid op de A67 is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL.

Naast de doorstroming op de snelweg zelf, is voor de gemeente Heeze-Leende de doorstroming op het onderliggend wegennet en de fietsveiligheid van groot belang.

Meedenken

Nederland bereikbaar houden is een kwestie van samenwerken. Belanghebbenden kunnen op verschillende momenten meedenken over de vormgeving van de structurele verbredingen en invulling van de kleine infrastructurele en smart mobility maatregelen. Dit wordt onder andere gedaan via het buurtenplatform, waarin bewoners van de omliggende woonwijken meedenken over de planuitwerking. Ook worden er vanaf volgend jaar inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Kijk dan op de projectwebsite A67 Leenderheide-Zaarderheiken. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.