Wat is het?

Zo min mogelijk financiële administratie? U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Een automatische incasso wordt ook wel machtiging genoemd. U geeft de gemeente dan toestemming om jaarlijks de belastingaanslag (in 8 gelijke termijnen) van uw rekening af te schrijven.

  • Als het totaalbedrag van de aanslagen op één aanslagbiljet minder dan € 50,- of meer dan € 2.500,- bedraagt, dan is automatische incasso niet mogelijk. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven.
  • Hebt u al eerder een machtiging afgegeven voor de automatische afschrijving van belastinggelden? Dan geldt deze machtiging ook voor dit jaar. Dit staat altijd op het aanslagbiljet vermeld.

Hoe werkt het?

Een machtiging regelt u eenvoudig online met uw DigiD of met eHerkenning.

  • U kunt alleen een machtiging afgeven als u ook de persoon bent aan wie de aanslag is gericht.
  • De gemeente schrijft de belasting af in 8 termijnen. Vul de machtiging zo snel mogelijk na ontvangst 
    van de aanslag in. Geeft u de incasso later af? Dan passen we het aantal termijnen en het maandbedrag aan.
  • Automatische incasso hoeft u maar één keer aan te vragen.

DigiD linkVerlenen, wijzigen of intrekken automatische incasso

Eerste afschrijving

De eerste afschrijving bij automatische incasso gebeurt in de maand na de dagtekening van de aanslag. Voorbeeld: de dagtekening is 24 februari. De afschrijving van de eerste termijn vindt dan plaats in de laatste (volle) week van maart.

Voldoende saldo

Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. De automatisch incasso stopt als deze 2 keer is mislukt. Dan moet u het openstaande bedrag in één keer betalen of een nieuwe machtiging geven.

Wat moet ik doen?

Wijziging rekeningnummer

Geef wijzigingen in uw rekeningnummer voor de automatische incasso zo snel mogelijk via het formulier door. Doe dit uiterlijk twee weken vóór de volgende automatische afschrijving plaatsvindt.

Incasso stopzetten

Kies in het formulier voor 'machtiging stopzetten'. De stopzetting gaat direct in.Als u de automatisch incasso stopt, vervalt ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen. U moet de belasting dan vóór de oorspronkelijke uiterste betaaldatum (drie maanden na dagtekening van de aanslag)
betalen.

Schriftelijk doorgeven

Hebt u geen DigiD? Vraag dan een machtigingskaart aan bij de gemeente Heeze-Leende, tel. 040 224 1400

Incasso alert

Wilt u graag weten wanneer een incasso plaatsvindt, dan meldt u zich bij uw bank voor een 'euro incasso alert'. U krijgt dan een melding voorafgaand aan de incasso. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De melding geeft aan wie de incasso gaat uitvoeren, het bedrag dat geïncasseerd wordt en de datum waarop de incasso plaatsvindt. Bij de meeste banken is de incasso alert per email gratis. Kijk op de site van uw eigen bank voor de exacte kosten.