Wat is het?

U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels.

Als u een woning of een bedrijf hebt in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

Hoe werkt het?

De gemeente stuurt u een aanslag Baatbelasting.

Wat moet ik doen?

Voordat met het treffen van de voorziening wordt begonnen, wordt door de gemeenteraad een besluit genomen waarin onder meer is opgenomen welke objecten in welke mate zijn gebaat. Uiterlijk twee jaar na het totstandkomen van de voorziening wordt het besluit genomen tot invoering van de belasting. De belasting wordt in één bedrag geheven, tenzij de belastingplichtige verzoekt om een jaarlijks te betalen bedrag voor de duur van maximaal 30 jaren.

U betaalt de aanslag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

De gemeente stuurt de aanslag naar iedereen in een bepaald gebied. Daarom kan het verstandig zijn samen met anderen bezwaar te maken.