Proces-verbaal stemming Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Heeze.

Van 28 mei tot en met 11 juni 2019 konden de bijdrageplichtige ondernemers zich voor of tegen de invoering van een BIZ voor het centrum van Heeze uitspreken door middel van een stemming. Met behulp van een BIZ zouden alle ondernemers dan voor een periode van 3 jaar jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Op 18 juni 2019 heeft notaris mevrouw Wijers proces-verbaal opgemaakt over de draagvlakmeting die heeft plaatsgevonden. U kunt het proces-verbaal hieronder downloaden.

De notaris heeft geen uitslag van deze verkiezing kunnen vaststellen. Het college heeft daarom besloten een herverkiezing te organiseren.

Stembiljetten voor de herstemming dienen ingeleverd te worden bij notariskantoor Annet Wijers, Dirk Heziuslaan 4 te Heeze. Het inleveren van stembiljetten kan tot uiterlijk dinsdag 3 december 2019, 17.00 uur.