De gemeentelijke begroting is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Door vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad aan het college toestemming om gedurende een kalenderjaar het geld uit te geven en de zorg om de inkomsten binnen te halen. Daarbij geeft de raad de randvoorwaarden aan waaraan het college moet voldoen. Denk hierbij aan het beschrijven van het doel wat met de besteding van het geld moet worden bereikt.

Om hierin overzicht te bewaren is de begroting verdeeld in 3 zogenaamde Programma’s. In Heeze-Leende kennen we de volgende programma’s:

  1. Dienstverlening en bestuur
  2. Wonen, bedrijven en recreëren
  3. Samen leven en participeren