Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. In de gemeente Heeze-Leende is het alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de riool- en afvalstoffenheffing. De belastingaanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing ontvangt u van Brabant Water.

Wat moet ik doen?

U kunt uw kwijtschelding digitaal aanvragen met de button hieronder:

DigiD linkDigitaal aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Liever een aanvraagformulier op papier? Bel 040-22 41 400 of haal het formulier op aan de balie van het gemeentehuis. Vul het formulier in en stuur op het naar gemeente Heeze-Leende.

Aanvullende informatie

Het is mogelijk dat u kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. 
De kwijtschelding is geldig voor een jaar. Wilt u langer kwijtschelding? Dan dient u de aanvraag ieder jaar opnieuw in te dienen.

Als u tijdelijk onvoldoende geld hebt en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.