Wat is het?

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al
betaald heeft. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Hoe werkt het?

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

Automatische verrekening

De gemeente Heeze-Leende lift met de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolheffing mee met de nota's van Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. Bij een vertrek uit de gemeente, inwoning of een overlijden wordt de teruggave automatisch verrekend via de nota.

Onroerendzaakbelasting (OZB)

De aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar in principe geen nieuwe aanslagen onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Indien u uw huis verkoopt, wordt de aanslag deels verrekend bij de notaris.