De gemeenteraad heeft het beleidsplan Wegen (2022 – 2026) en Civiele Kunstwerken (2023 – 2027) vastgesteld. Deze plannen zijn bedoeld om het huidige kwaliteitsniveau van het gebied te beoordelen en een strategie te ontwikkelen om het gebied ook in de toekomst op een betaalbare en duurzame manier te beheren. Na de vaststelling van de beleidsplannen is gestart met de inspectierondes, welke eens in de twee jaar plaats vinden. Om daarna strategisch en kostenbewust het jaarlijks groot en klein onderhoud uit te voeren.

Bekijk de beleidsplannen Wegen en Civiele Kunstwerken hieronder.

Beleidsplan Stedelijk Water

De gemeenteraad heeft het Plan Stedelijk Water 2023-2027 op 6 februari 2023 vastgesteld. Het plan geeft invulling aan de verplichting vanuit de Wet Milieubeheer (artikel 4.22) om riool- en watertaken vast te leggen. 

In de afgelopen planperiode is gebleken dat we fors meer oppervlakte aan riool hebben. Zo hebben we 30% meer vrijvervalriolering dan we in 2016 (in beeld) hadden. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in het nieuwe plan. Voor de komende jaren staan grote rioolvervangingen gepland om het riool operationeel te houden. Bij het vervangen van riolering is het uitgangspunt dat regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. 

Bekijk hieronder het beheerplan stedelijk water.