Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende heeft op 30 mei 2017 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Heeze-Leende vastgesteld. Aanleiding voor het geactualiseerde beleid was de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 juli 2016 in werking is getreden.

De gemeente Heeze-Leende spant zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Speerpunten in het vastgestelde inkoopbeleid 2017 zijn:

  • integriteit en transparantie,
  • duurzaamheid,
  • kansen voor het lokale bedrijfsleven bij het meedingen naar gemeentelijke opdrachten.

In dit beleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente Heeze-Leende plaatsvindt. Dit beleid sluit ook aan op andere beleidsterreinen van de gemeente.

Het inkoopbeleid is direct van kracht. Het beleid van 2012 is ingetrokken.

Pagina opties