Spreekrecht tijdens rondetafelgesprek

Uiteraard bent u altijd welkom om te luisteren en mee te praten tijdens het rondetafelgesprek. Maar wanneer u vooraf al weet dat u over een bepaald onderwerp uw mening wilt laten horen aan de raadsleden dan is het raadzaam dat u zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmeldt bij de griffie. U kunt hiervoor op verschillende manieren contact opnemen met de griffie.

Neem contact op met de griffie

De spreektijd is beperkt tot maximaal 5 minuten per persoon omdat de voorzitter de vergadering op een redelijk tijdstip wil afronden. Het is wel mogelijk om meer informatie schriftelijk aan de raadsleden te overhandigen.

Meer informatie over spreekrecht bij rondetafelgesprekken vindt u in het document hieronder.

Pagina opties