Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
​Behandeling door de gemeente

Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (Adviescommissie voor de bezwaarschriften A-2 gemeenten). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar. Let wel: het gaat hier dus om een advies van de commissie.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

U kunt zowel schriftelijk als digitaal bezwaar indienen.Indien u schriftelijk bezwaar indient, stuur uw bezwaarschrift dan per post naar de gemeente. Digitaal bezwaar indienen kan onder het kopje ‘formulieren’.
Als burger heeft u hiervoor uw DigiD(externe link)-code nodig, als bedrijf of organisatie heeft u hiervoor eHerkenning(externe link) nodig.

Dien hier online uw bezwaar in

Wat kost het?

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Aan het indienen van een beroepschrift zijn wel kosten (griffierecht) verbonden. Na het indienen van een beroepschrift krijgt u hierover bericht van de rechtbank.

Vragen, hulp of advies nodig?