Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Ook als u van plan bent te beginnen met de bouw, moet u dit 5 werkdagen vóór de start melden bij de gemeente. Het melden van zowel start als gereedheid van de bouw doet u via ons digitale formulier Kennisgeving bouwen.

De momenten die gemeld moet worden zijn:

  • datum start werkzaamheden;
  • datum aangeven wapeningcontrole fundering en controle rooilijn en peil;
  • datum wapeningcontrole fundering;
  • datum wapeningcontrole eerste verdieping;
  • datum wapeningcontrole iedere volgende verdieping;
  • datum einde werkzaamheden.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

Let op! In de gemeente Heeze-Leende kunt u de start- en gereedmelding digitaal doen.

Geef uw start- en gereedmeldingen door

Wat kost het?

Hieraan zijn geen kosten verbonden.