De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de centra van de kernen vergroten. Dit doen we door wegen aan te passen en nieuwe wegen aan te leggen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de randwegstructuur (Centrale As) te rijden en niet meer door de centra. Hiervoor is in 2010 het tracé van de Centrale As vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een nieuw te ontwikkelen wegverbinding tussen de Somerenseweg in Heeze en de A2 bij Leende die de wegen door de kernen van Heeze en Leende moet ontlasten. De gemeente werkt in samenwerking met andere (overheids)partijen in fases toe naar de realisatie van de Centrale As. Zo kunnen overige wegen binnen en buiten de kom ingericht worden als 30 of 60 km/u wegen, passend bij hun gebruik en ruimtelijke functies. Bekijk ook het sneltekenfilmpje over onze verkeersvisie.

Twee gedeelten

Het tracé van de Centrale As is opgedeeld in twee gedeelten. 

  1. Van de Randweg Heeze via de Poortmannen naar de Somerenseweg
  2. Van de A2 bij Leende naar de Poortmannen in Heeze

In 2016 is er een haalbaarheidsonderzoek voor het tracégedeelte tussen de Poortmannen tot aan de Somerenseweg uitgevoerd, ook wel ‘Verkeersafwikkeling De Poortmannen’ genoemd. Het haalbaarheidsonderzoek is in de gemeenteraad van 3 april 2017 vastgesteld. Het vastgestelde tracé loopt over het terrein van Kempenhaeghe. Er vinden gesprekken plaats met Kempenhaeghe hoe deze verbinding mogelijk over het terrein van Kempenhaeghe kan liggen en hoe dit ook de bereikbaarheid van Kempenhaeghe kan verbeteren. Het haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat deze verbinding enkele straten van de kern Heeze ontlast. Indien er een verbinding gemaakt kan worden met de Randweg kan een groter gedeelte van Heeze ontlast worden van vrachtverkeer en doorgaand verkeer.

Naar aanleiding van de realisatie van De Randweg heeft de gemeenteraad het college verzocht om zo spoedig mogelijk de verbinding van de Randweg naar de Poortmannen aan te leggen. Een adviesbureau voert hiervoor een variantenonderzoek naar het toekomstige tracé Randweg – Poortmannen uit. Er zijn varianten van dit tracé onderzocht in het gebied tussen het spoor en ’t Heike. Donderdag 1 december en vrijdag 9 december hebben hierover informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De presentatie en verslag van deze avond vindt u onderaan deze pagina. Begin 2023 wordt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om een keuze te maken voor een variant.

Ten zuiden van De Poortmannen dient het spoor gepasseerd te worden. Met ProRail, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van I en W wordt onderzocht op welke manier het spoor het beste gepasseerd kan worden.

Een ander belangrijk aspect van de Centrale As is het aanpassen van de aansluiting Zevenhuizen/Valkenswaard op de A2. Samen met de regio gemeenten proberen we dit met Rijkswaterstraat mogelijk te maken.

Benieuwd naar hoe de Centrale As ongeveer gaat lopen? Dan kunt u het voorkeurstracé onderaan deze pagina downloaden.