De gemeente Heeze-Leende heeft een bedrijfscontactfunctionaris dienst. Een bedrijfsfunctionaris is het aanspreekpunt voor ondernemers.
De bedrijfsfunctionaris maakt je als ondernemer wegwijs in de  vele procedures en vergunningen waar je mee te maken krijgt bij de start, uitbreiding en het ondernemen van jouw bedrijf.

Rol van de bedrijfscontactfunctionaris

  • vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent dat de contactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, beschikbare kavels, grondprijzen etc. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de vakafdeling.
  • deelnemen namens de gemeente aan overleg.
  • bevorderen communicatie en overleg tussen gemeente en plaatselijke ondernemers/ondernemersverenigingen.
  • oplossingen (laten) zoeken voor individuele problemen/belangen (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken, wijziging van bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen).
  • samen met het gemeentebestuur kennismakingsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • signalen uit bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.
  • contacten onderhouden met buurgemeenten, Kamer van Koophandel en andere adviesinstanties op het gebied van economische zaken.
  • contacten onderhouden met bedrijfsleven over vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein. Tevens (laten) zoeken naar oplossingen/mogelijkheden etc. omtrent dit onderwerp.

De bedrijfscontactfunctionaris kan niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Hij/zij bemoeit zich ook niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming.
Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk.

Contact

Wil je weten of de bedrijfscontactfunctionaris iets voor jouw bedrijf kan betekenen? 
Neem dan telefonisch contact op Dagmar Veerkamp op telefoonnummer: 040 224 14 78. Een ondernemer kan verzekerd zijn van een vertrouwelijke behandeling.