Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed op zijn plek in Heeze-Leende voelt. We geloven in de kracht van samenwerking en open communicatie. 
Daarom is ons team maatschappelijk beleid langs geweest in verschillende kernen om te praten over ons beleidsplan en met de inwoner in gesprek te gaan over de visie voor de komende jaren. 
Tijdens deze gesprekken kwamen diverse belangrijke onderwerpen aan bod, zoals positieve gezondheid, eigen regie over je welzijn, buurtverbetering, en manieren om iedereen actief mee te laten doen en prettig thuis te laten wonen.

Het werd door de inwoners gewaardeerd dat elke kern bezocht werd, een mooie kans om met beleidsmakers in gesprek te gaan. Er zijn veel nuttige gesprekken gevoerd. 
Duidelijk kwam er naar voren dat veel inwoners zich betrokken voelen en laten zien dat ze elkaar graag willen helpen.

De focus op positieve gezondheid wordt zeker gewaardeerd en dit vindt men een belangrijke beweging. Ook zijn er door verschillende inwoners tips gegeven over zaken binnen het ruimtelijk domein. Hier komen we nog op terug met de inwoners in volgende communicatie.

Bedankt voor de open gesprekken!