Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Vraag uw geluidsontheffing direct aan

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Als u al een evenementenvergunning- of melding aangevraagd heeft, is een geluidsontheffing niet meer nodig.

Wat kost het?

Aanvullende informatie

Als u een evenement organiseert hebt u ook een evenementenvergunning of -melding nodig. Bij bouwwerkzaamheden hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig.