Ook in 2024 starten we met een nieuwe proef om de biodiversiteit in de openbare ruimte te bevorderen. Als onderdeel van deze pilot zullen geselecteerde grasvelden gedurende de maand mei niet worden gemaaid en daarna eventueel  minder vaak. Het doel is om het natuurlijk evenwicht te ondersteunen en de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren.

Geleerd van vorig jaar

Vorig jaar is ons plan om minder te maaien niet goed verlopen. Met name de extreme weersomstandigheden (veel regen én zon) leidden toen tot een explosieve groei van het gras en ander groen. Daarnaast bemoeilijkte de vakantieplanning het inplannen van extra maaicapaciteit. Daar hebben we van geleerd.

Aangepaste maaiplanning

We hebben onze maaiplanning voor deze pilot afgestemd op extreme groeiperioden. Ons team controleert regelmatig en indien nodig grijpen we in om te voorkomen dat het gras te lang wordt en overlast veroorzaakt. Je bent als inwoner natuurlijk ook van harte uitgenodigd om de groei te volgen en ons te informeren als maaien nodig is. Stuur je reactie naar communicatie@heeze-leende.nl

Minder maaien, meer natuurlijk evenwicht

Het verminderen van maaiactiviteiten heeft tal van voordelen, waaronder het bevorderen van het welzijn van bijen en andere insecten, het stimuleren van de groei van wilde bloemen en het verminderen van CO2-uitstoot. 

De inwoners die aan een grasveld wonen waar deze pilot wordt uitgevoerd, worden hierover apart geïnformeerd. We willen graag samen met hen en met de inwoners zorgen voor een verbeterde biodiversiteit in onze gemeente. Tegelijkertijd willen we overlast tot een minimum beperken. We gaan ervan uit dat de pilot soepel verloopt en dat jij als inwoner positieve resultaten zal zien.

Hieronder staan de betreffende locaties aangegeven:

Heeze  

  • Sint Willibrorduslaan, twee middelste velden
  • Molenhoeven tegenover huisnummer 20
  • Windrecht ter hoogte van huisnummer 31 grote veld
  • Warande ter hoogte van huisnummer 47 grote veld, achter het veld een strook
  • Lunik ter hoogte van huisnummer 5, de strook vanaf de elektriciteitsmast voor het bosplantsoen naar de Mercury 
  • Tussen de Mandemaker en de Ten Borchwardlaan de strook gelegen tegen Zadelmaker huisnummer 15
  • Burgemeester van Agtstraat ter hoogte van huisnummer 16 

Leende  

  • Krokuslaan ter hoogte van nummer 4 gehele veld niet maaien 
  • Achter basketbald veld een de st. jan baptiststraat strook 
  • Renhoek ter hoogte van nummer 1 strook 

Sterksel  

Valentijn ter hoogte van huisnummer 5 driehoek gelegen midden op de weg en de velden tussen de Cederstraat en Esdoornstraat.   

Voor vragen of meldingen kun je altijd contact opnemen via telefoonnummer (040) 2241441