Groenstructuurplan

Op 24 januari 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe groenstructuurplan vastgesteld. Het vorige groenstructuurplan was aan vervanging toe, omdat er veel nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Naast de actualisatie van het groenstructuurplan is het opstellen van een groenvisie onderdeel van het plan.

U vindt het groenstructuurplan onderaan deze pagina.

Wat is een groenstructuurplan?

Het groenstructuurplan is een plan waarin we de uitgangspunten voor de groenvoorziening, dus beplanting binnen de bebouwde kom, vastleggen voor de komende jaren. Het groenstructuurplan zet deze afspraken in grote lijnen uiteen. Er staat dus niet in detail genoemd waar bijvoorbeeld een bepaalde boom of struik geplant wordt.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het nieuwe groenstructuurplan zorgt voor duurzame keuzes ten aanzien van de inrichting en het beheer van de openbare groene ruimte. Er kunnen doelgerichte maatregelen en acties genomen worden om te vergroenen en/of te beheren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze thema’s zijn op hun beurt weer een vertaling van het vastgestelde duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heeze-Leende.

Hoe nu verder?

In het groenstructuurplan zijn verschillende acties opgenomen welke de gemeente de komende jaren wil uitvoeren om Heeze-Leende doelgericht te vergroenen. Denk hierbij aan het aanbrengen van diversiteit in plantsoorten, het ecologisch beheren van bermen maar ook bijvoorbeeld een vervolgonderzoek naar de inrichting van dorpsentrees. Ten aanzien van de prioritering zullen deze acties eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad welke hierover een besluit zal nemen.

Te downloaden