De Ginderover en de Somerenseweg binnen de bebouwde kom in Heeze hebben dringend onderhoud nodig. Het wegdek is versleten, wat resulteert in een toename van klachten en meldingen. Bovendien is ook het riool aan vervanging toe.

 Om deze redenen heeft de gemeente Heeze-Leende besloten tot een herinrichting van het gebied. Op de overzichtskaart hieronder kun je het volledige plangebied zien.

kaart met werkzaamheden ginderover

Dit project biedt niet alleen de gelegenheid tot wegrenovatie, maar ook tot integrale verbeteringen op het gebied van verkeer, groen en water. Alle betrokken disciplines zullen worden onderzocht en we streven ernaar om in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden deze kansen optimaal te benutten. Het doel is om een veilige en groenere openbare ruimte te creëren en de leefomgeving te versterken.

Schetsontwerp

Voor de Ginderover en Somerenseweg is een eerste schetsontwerp opgemaakt. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van: ontwerprichtlijnen, informatie uit de eerste inloopbijeenkomst van 29 juni en gesprekken met verschillende stakeholders. In dit pdf document vind je een toelichting op dit ontwerp. Welke keuzes zijn waarom gemaakt?

Wil je reageren op het ontwerp? Dan kan dat via het contactformulier herinrichting Ginderover(externe link). Vragen en reacties kun je tot en met 22 oktober met ons delen.

Meer informatie vind je op: www.buitenkomtbinnen.nl/ginderover(externe link).

foto ginderover situatie nu
foto ginderover situatie nu