Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Er zijn twee soorten begeleiding:

  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
  • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • Bepalen van het dagritme
   • Sociale contacten en sociale omgeving
   • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

  • activering
  • beweging
  • leren omgaan met dementie
  • contacten
  • een zinvolle invulling van de dag
  • voorkomen van vereenzaming
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

  Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

  De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

  Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

  Neem direct contact op met het Sociaal Team

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente. U kunt het Sociaal Team bereiken op telefoonnummer: 040 224 1455 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl.
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.
 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Afspraak maken

  Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis met een medewerker van het Sociaal Team kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

  Klik hier om contact op te nemen met het Sociaal Team

Pagina opties