Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers (TOZO)

  Op 27 maart 2020 is meer informatie beschikbaar gekomen over de TOZO. Deze informatie is in onderstaande tekst verwerkt.

  Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Voor de ondersteuning van deze  groep ondernemers heeft het kabinet diverse maatregelen genomen. Deze maatregelen kun u vinden op website van de rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers en de  Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/corona/

  Eén van de ondersteunende maatregelen is de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. De regeling is bedoeld voor ondernemers (inclusief zzp’ers) die als gevolg van corona inkomstenderving hebben. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een tijdelijke aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en duurt (voorlopig) tot 1 juni 2020. 

  De aanvullende uitkering voor levensonderhoud gaat altijd in per 1 maart 2020. Het moment waarop u de aanvraag indient heeft hierop geen invloed. Wel moet de aanvraag ingediend zijn vóór 1 juni 2020.

  Als u als zelfstandige in de gemeente Heeze-Leende woont, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning aanvragen via het online aanvraagformulier hierboven.

  Op dit moment is de TOZO formeel nog niet van kracht. Hierdoor kunnen we aanvragen nog niet afhandelen. We verwachten hiermee medio april 2020 te kunnen starten. We verzoeken u daarom niet onnodig contact op te nemen over het verloop van uw aanvraag. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om uw aanvraag ze snel mogelijk af te handelen.

  Mocht u op dit moment al liquide problemen óf vragen hebben over de TOZO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer 040-2083444. U belt dan met de gemeente Valkenswaard, ook als u in Heeze-Leende woont. Bij acute liquiditeitsproblemen kunt u in aanmerking komen voor een voorschot. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Bijstand voor zelfstandigen

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

 • Hoe werkt het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  Tijdelijke ondersteuning gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) houdt het volgende in:

  • Binnen 4 weken na aanvragen, inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
  • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen vermogens- of partnertoets
  • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De lening moet u wel terugbetalen
  • Wanneer u een lening voor bedrijfskapitaal krijgt:
   • Is er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting
   • Geldt een lager rentepercentage dan die van het Bbz

  De tijdelijke regeling is voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen regelt het kabinet tijdelijke financiële ondersteuning. Het kabinet vraagt aan ondernemers nadrukkelijk zich alléén te melden bij financiële problemen. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteunt worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat degenen die het wel nodig hebben onnodig lang moeten wachten.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • U hebt een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • U moet bij de aanvraag verklaren dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet u dit doorgeven aan de gemeente.
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast heeft het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van uw partner geen invloed op de tegemoetkoming. 
  • U moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
  • U moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020 18.45 uur.

  Bijstand voor zelfstandigen

  Als zelfstandige dient u financiële ondersteuning (maandelijkse uitkering en/of bedrijfskrediet) aan te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent (dus niet de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is).

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

  U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

  Nadere informatie

  Neem hiervoor contact op met de afdeling Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten. Zij kunnen uw rechten en mogelijkheden mogelijk het beste inschatten op basis van uw specifieke situatie. Stuur een mail naar werkeninkomen@a2samenwerking.nl of bel (040) 208 34 44.

 • Wat moet ik doen?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  Als u als zelfstandige in de gemeente Heeze-Leende woont en voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning aanvragen. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Mocht u op dit moment al liquide problemen óf vragen hebben over de TOZO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer 040-2083444. U belt dan met de gemeente Valkenswaard, ook als u in Heeze-Leende woont. Bij acute liquiditeitsproblemen kunt u in aanmerking komen voor een voorschot. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Bijstand voor zelfstandigen

  U kunt zich op dit moment alleen telefonisch melden voor een oriënterend gesprek Bbz bij de afdeling Werk en Inkomen via telefoonnummer 040-2083444 ivm de corona-crisis. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Een van onze medewerkers maakt dan een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.

 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont ondersteuning aanvragen.

  Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei 2020 in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

  De aanvullende uitkering voor levensonderhoud gaat altijd in per 1 maart 2020. Het moment waarop u de aanvraag indient heeft hierop geen invloed. Wel moet de aanvraag ingediend zijn vóór 1 juni 2020.

  Bijstand voor zelfstandigen

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties