In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 040-224 1400. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Jeugdhulp

 • Wat is het?

  De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

  In de gemeente Heeze-Leende hebben we het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar u terecht kunt als u hulp, zorg of ondersteuning voor uw kind nodig heeft. Een medewerker van het CJG bekijkt samen met u welke hulp uw kind nodig heeft.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden. Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen met het formulier dat u van de gemeente krijgt.

  De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

  Persoonlijke verzorging

  Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

  • wassen, tandenpoetsen en scheren;
  • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
  • eten en drinken of medicijnen innemen;
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
  • wisselen van lighouding of zithouding.

  Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen.

  Begeleiding

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

  Verblijf in een instelling

  Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

  Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

  Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

  • problemen bij opgroeien of opvoeden
  • een (licht) verstandelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • een lichamelijke beperking
  • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • een psychische aandoening of stoornis

  Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter 

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

  • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen.
  • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft.
 • Wat moet ik doen?

  • Als u een kind hebt waarvoor u hulp nodig hebt, meldt u dit bij de gemeente.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind. U geeft tijdens dit gesprek aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke.
  • Als u specifieke hulp kunt krijgen, doet u daarvoor een aanvraag. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt.
  • Tijdens de aanvraag laat de gemeente u weten of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit pgb kunt u de specifieke jeugdhulp zelf inkopen. 

 • Wat kost het?

  In veel gevallen is de jeugdhulp gratis. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf buiten het gezin een ouderbijdrage moet worden betaald. Vanaf 1 januari 2015 int het CAK de ouderbijdrage Jeugdwet. De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp en verblijf buiten het gezin. De gemeente stuurt hiervoor de gegevens door aan het CAK.

  De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van:

  • de leeftijd van uw kind;
  • de soort hulp die uw kind ontvangt;
  • het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft.
 • Hoe lang duurt het?

  • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
  • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken. 

 • Aanvullende info

  Jeugdhulp via uw zorgverzekeraar 

  In de volgende gevallen regelt u de jeugdhulp niet via de gemeente, maar via uw zorgverzekeraar: 

  • Als de persoonlijke verzorging van uw kind te maken heeft met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. De kinderverpleegkundige kan dit voor u in gang zetten.  Denk hierbij aan persoonlijke verzorging van uw kind die te maken heeft met:
   • medische zorg;
   • het leren omgaan met een aandoening of een beperking; 
   • het voorkomen dat een aandoening of een beperking erger wordt; 
   • het voorkomen van een aandoening of een beperking waar uw kind een hoog risico op heeft. 
  • Als uw kind levenslang intensieve zorg in een instelling nodig heeft.
 • Verwijzingen

Pagina opties