Klacht indienen

 • Wat is het?

  Hoewel de gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt door een medewerker of bestuurder van de gemeente. De gemeente wil graag dat u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers u helpen bij uw vraag en de manier waarop zij dat doen. Is er een situatie ontstaan waarbij u zich niet goed behandeld voelt, neemt u dan contact met ons op. Dat is uw recht en geeft de gemeente de gelegenheid uw klacht - indien mogelijk - op te lossen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

  Klacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente

  Of dien een klacht over uw woon- of leefomgeving in.

  De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld, waarop u dan een beroep kunt doen. Deze klachtenregeling is niet van toepassing in geval het gaat om een besluit waarop u bezwaar of beroep kunt indienen. De klachtenregeling kunt u hieronder bekijken.

  Bekijk de klachtenregeling

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

  Dien een melding in over de openbare ruimte.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman.

  U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of digitaal bij de gemeente indienen. Een klachtenbehandelaar neemt uw klacht in behandeling. Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening en
  3. een volledige omschrijving van het feit of de gedraging, waartegen de klacht zich richt.

  Schriftelijke klachten kunt u sturen naar: Gemeente Heeze-Leende, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze.

  Vul voor het digitaal indienen van uw klacht ons digitale klachtenformulier in (onder het kopje 'formulieren').
  Als burger heeft u hiervoor uw DigiD-code nodig, als bedrijf of organisatie heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

Pagina opties