In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Hoewel de gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt door een medewerker of bestuurder van de gemeente. De gemeente wil graag dat u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers u helpen bij uw vraag en de manier waarop zij dat doen. Is er een situatie ontstaan waarbij u zich niet goed behandeld voelt, neemt u dan contact met ons op. Dat is uw recht en geeft de gemeente de gelegenheid uw klacht - indien mogelijk - op te lossen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

  Klacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente

  Of dien een klacht over uw woon- of leefomgeving in.

  De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld, waarop u dan een beroep kunt doen. Deze klachtenregeling is niet van toepassing in geval het gaat om een besluit waarop u bezwaar of beroep kunt indienen. De klachtenregeling kunt u hieronder bekijken.

  Bekijk de klachtenregeling

 • Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of digitaal bij de gemeente indienen. Een klachtenbehandelaar neemt uw klacht in behandeling.

  Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening en
  3. een volledige omschrijving van het feit of de gedraging, waartegen de klacht zich richt.

  Schriftelijke klachten kunt u sturen naar: Gemeente Heeze-Leende, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze.

  Vul voor het digitaal indienen van uw klacht ons digitale klachtenformulier in (onder het kopje 'formulieren'). Als burger heeft u hiervoor uw DigiD-code nodig, als bedrijf of organisatie heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Pagina opties