Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  De schoolkeuze voor uw kind is een vrije keuze. Vervoer hierheen mag die keuze niet is de weg staan. In sommige situaties kunt u een vervoersvoorziening aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  De gemeente beoordeelt aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer of een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

  Voor het basisonderwijs geldt hierbij een kilometergrens van 6 km. Uitgangspunt is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Wanneer het inkomen meer bedraagt dan €24.300,- (dit bedrag wordt m.i.v. 1 januari 2014 jaarlijks aangepast) wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer de kosten van het openbaar vervoer over 6 km te boven gaan.

  Voor voortgezet onderwijs geldt dat slechts aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening als de leerling wegens handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer is aangewezen, dan wel vanwege handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kan maken. 

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dit kunt u digitaal doen via het formulier op onze website. Dit formulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Eventuele gevraagde verklaringen (medische of financiële) stuurt u gelijktijdig mee.

  Liever niet digitaal? Neem dan contact op met de gemeente via 040 224 1400.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Voor de gemeente Heeze-Leende geldt:

  Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u indienen vóór 1 juni. Vier weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt besloten over uw beschikking, tenzij aanvullende gegevens zijn gevraagd. In dat geval wordt in ieder geval besloten vóór aanvang van het komende schooljaar. 

  Als de aanvraag gedurende het schooljaar wordt ingediend, besluit het college binnen acht weken na ontvangst van de benodigde gegevens. Dit besluit kan met vier weken worden verdaagd. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van vier weken (Zie verordening leerlingenvervoer artikel 5 aanvraagprocedure).

  De verstrekte vervoersvoorziening wordt indien mogelijk voor meerdere jaren of de gehele schoolperiode vastgesteld. Deze periode kunt u bovenaan het formulier invullen.

Pagina opties