Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Milieuklachten over bedrijven

 • Wat moet ik doen?

  Het kan gebeuren dat u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf. Bijvoorbeeld over een geur, licht, geluid, roet of stof. Dit geldt ook voor (een vermoeden van) water-, lucht- of bodemverontreiniging of afvalopslag.

  U kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

  Telefonisch

  U kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6 812 821.

  Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

  Digitaal

  U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant:

  Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale

  Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden.

  Nadere informatie over de ODZOB treft u aan op www.odzob.nl

Pagina opties