Milieuklachten over bedrijven

 • Wat moet ik doen?

  Het kan gebeuren dat u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf. Bijvoorbeeld over geur, licht, geluid, roet of stof. Dit geldt ook voor (een vermoeden van) water-, lucht- of bodemverontreiniging of afvalopslag.

  U kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

  Telefonisch

  U kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6 812 821.

  Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

  Digitaal

  U kunt uw klacht/melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant:

  Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale

  Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden.

  Nadere informatie over de ODZOB treft u aan op www.odzob.nl

Pagina opties