Sociaal makelaar

 • Wat is het?

  Inwoners met vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen kunnen bij de sociaal makelaar terecht. De makelaar is in dienst van de gemeente, een professional die inwoners ondersteunt of in contact brengt met de juiste mensen.

  Bel direct de sociaal makelaar op 06 2909 2376

 • Hoe werkt het?

  De sociaal makelaar Yvonne Cuijten is te bereiken op maandag, woensdagmiddag en donderdag op 06 2909 2376. Of stuur een e-mail: sociaalmakelaar@heeze-leende.nl.

  Ook kunt u op woensdagmiddag binnenlopen in dorpshuis 't Perron in Heeze, daar heeft de sociaal makelaar inloopmiddag van (ongeveer) 13.30 tot 17.30 uur. 

 • Documenten

 • Aanvullende info

  De levensverwachting van mensen neemt toe. We leven langer en door vergijzing stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte en dementie. Veel mensen willen graag thuis ouder worden. Ook mensen met psychische problemen, niet aangeboren hersenletsel, autisme of andere beperkingen  wonen het liefst zelfstandig thuis. Dit geldt  zowel  voor jongeren als voor volwassenen.  De gemeente Heeze-Leende bevordert het zelfstandig thuis wonen o.a. door ontmoetingsplekken te creëren, mantelzorgers te ondersteunen, eenzaamheid te voorkomen, sociale netwerken te bevorderen en burgerinitiatieven te ondersteunen.  De sociaal makelaar kan hierin een belangrijke rol spelen.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft vanaf 1 november een sociaal makelaar aangesteld voor kern Heeze. Het betreft een 2-jarig project. 

  In de kernen Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn de Zorgcoöperatie Leende en de zorgwerkgroepen Sterksel en Leenderstrijp actief. Zij spelen binnen deze kernen een belangrijke rol als het gaat om signalering, preventie en ondersteuning. In kern Heeze ontbreekt het aan een vergelijkbaar burgerinitiatief. Daarom is de sociaal makelaar vooralsnog alleen in deze kern actief.

Pagina opties