Uittreksel persoonsgegevens BRP

  • Wat is het?

    In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

    • naam;
    • adres;
    • woonplaats;
    • geboortedatum.

    Vraag uw uittreksel direct aan

    Wilt u iemand machtigen om voor u een uittreksel aan te vragen? Download hier het machtigingsformulier.

  • Wat moet ik doen?

    Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

    • uzelf;
    • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
    • iemand die u hebt gemachtigd.

    Iemand anders machtigen

    Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

    • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
    • de naam van de gemachtigde;
    • uw handtekening;
    • de handtekening van de gemachtigde.

    Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

    Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

    U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

    Vraag uw uittreksel BRP digitaal aan.

    U hoeft voor dit product geen afspraak te maken. U kunt langskomen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Neem wel een legitmatiebewijs mee!

    Openingstijden van de gemeente:
    Maandag: 9.00-20.00 uur
    Dinsdag, woensdag en donderdag: 9.00-17.00 uur
    Vrijdag: 9.00-12.30 uur

  • Formulieren

  • Documenten

  • Wat heb ik nodig?

    Bij een online aanvraag hebt u nodig:

    • uw DigiD
    • gegevens voor internetbankieren

    Persoonlijk aanvragen

    • geldig identiteitsbewijs
    • pinpas of contant geld

    Schriftelijk aanvragen

    • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
    • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
    • Uw handtekening op de brief.

    Iemand anders machtigen

    De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

    • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
    • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
  • Wat kost het?

    De kosten bedragen €11,40. Dit bedrag is in het gemeentehuis zowel per pin als contant te betalen.

  • Hoe lang duurt het?

    • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
    • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties