Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

  Direct uw verhuizing doorgeven

  Of maak een afspraak

  Verklaring van inwoning

  Als u geen hoofdbewoner bent, heeft u toestemming van de hoofdbewoner nodig om bij hem of haar in te komen wonen. U gebruikt hiervoor het formulier 'Toestemmingsverklaring inwoning', Dit formulier vindt u onder het kopje ‘documenten’ hiernaast.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  DigiD logo

  Digitaal doorgeven

  Geef uw verhuizing digitaal door aan de nieuwe gemeente. Hiervoor gebruikt u DigiD. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. 

  Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide apart uw verhuizing doorgeven.

  Let op: 

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing. 

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  Persoonlijk doorgeven

  Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

  Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide komen om de verhuizing door te geven.

  Schriftelijk doorgeven

  Als u uw verhuizing schriftelijk wilt doorgeven vult u het verhuisformulier in dat u kunt vinden onder het kopje ‘documenten’. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van alle personen die het formulier ondertekend hebben) en een kopie van de huur- of koopovereenkomst (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op) naar de gemeente.

  Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide een apart verhuisformulier invullen.

 • Formulieren

  DigiD logo

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode
  • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op)

  Persoonlijke aangifte

  • geldig legitimatiebewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op)

  Schriftelijke aangifte

  In een schriftelijke aangifte dient u te op te sturen:

  • het ingevulde en ondertekende verhuisformulier dat u vindt onder het kopje ‘documenten’
  • Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de toestemminggever een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving.
  • Kopie geldig legitimatiebewijs / bewijzen
  • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (pagina’s met naam en adres + pagina met handtekening

  Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide een apart verhuisformulier invullen.

  Inwonend / Kamerverhuur

  Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de toestemminggever een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving. Deze toestemmingsverklaring vindt u onder het kopje ‘documenten’

  Bij kamerverhuur dient u een huurcontract over te leggen.

  Indien noodzakelijk kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.

  Briefadres

  Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

  • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
  • Uw geldige legitimatiebewijs

  Ga verder naar het product 'briefadres'.

 • Wat kost het?

  Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Pagina opties