Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

Hoe werkt het?

Allereerst bekijkt de gemeente samen met u of u zelf uw probleem op kunt lossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, rolstoelpool of bijvoorbeeld de (tijdelijke) inzet van een vrijwilliger. Wanneer er geen oplossingen worden gevonden in uw netwerk of door de inzet van een algemene hulpdienst wordt gekeken welke individuele hulp voor u passend is.

U heeft dan recht op een individuele voorziening verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur) 

E-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl

Aanvullende informatie

Via de website van Regelhulp vindt u uitgebreide informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van uw huidige situatie wordt u geïnformeerd over de mogelijke oplossingen voor het door u ervaren probleem.

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u zich hebt gemeld, een onderzoek uitvoeren naar uw situatie.

Wanneer het onderzoek is afgerond ontvangt u van de gemeente een Plan waarin de mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag worden benoemd.

Op het moment dat de gemeente het plan ondertekend van u ontvangt, doet u een aanvraag voor een Wmo voorziening. De gemeente heeft, vanaf het moment dat zij het ondertekende plan ontvangt, 2 weken de tijd om een beslissing te nemen.