De gemeente Heeze-Leende wil dat jongeren en kinderen die opgroeien in gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of kunst en cultuur, toch een sport kunnen beoefenen of kunstlessen kunnen volgen.
Gemeente Heeze-Leende is daarom aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant.

Hoe werkt het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Op de website van het fonds staan per gemeente de contactgegevens van de zogenoemde intermediairs die namens de ouders een bijdrage kunnen aanvragen. Binnen drie weken hoor je als ouders of de aanvraag is goedgekeurd en kun je je kind (of kinderen) opgeven. De contributie of het lesgeld gaat rechtstreeks naar de club of de lesgever.

Voor meer informatie ga naar de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/brabant(externe link)