Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of op school.

De jeugdgezondheidszorg richt zich op het vroegtijdig opsporen van negatieve effecten op de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingen van kinderen en op het voorkomen dat kinderen achterstanden in hun ontwikkeling oplopen. Vanaf 1 januari 2021 zijn de organisaties voor jeugdgezondheidszorg in onze regio gaan samenwerken binnen één organisatie: GGD Brabant-Zuidoost. Dat betekent dat de jeugdgezondheidszorg van Zuidzorg is overgegaan naar de GGD. Door de samenwerking in één organisatie kunnen zij voortaan de gezondheid en ontwikkeling van uw kind van de geboorte tot 19 jaar volgen en ondersteunen. De GGD is als partner aangesloten bij het Sociaal Team van de gemeente Heeze-Leende.

De GGD Brabant-Zuidoost, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De GGD verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Via ouder- en kindzorg en het consultatiebureau biedt zij hulp en advies aan ouders van kinderen tot 4 jaar. Op verschillende momenten wordt door artsen en verpleegkundigen de ontwikkeling van het kind beoordeeld. De gegevens hierover worden vastgelegd in een persoonlijk dossier. Het consultatiebureau verricht onder andere (gratis) een gehooronderzoek en de vaccinaties, en biedt gelegenheid tot het stellen van vragen over de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Ook worden cursussen, voorlichting en training gegeven over bijvoorbeeld slapen, eten, drukke kinderen.

Daarnaast verzorgt de GGD ook de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Zij richten zich op het opsporen van nadelige invloeden op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren van 4 tot 19 jaar. Een schoolarts en een schoolverpleegkundige bezoeken jaarlijks de scholen en verrichten gezondheidsonderzoeken in groep 2, groep 7 en in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Verder verzorgen ze spreekuren op scholen. De artsen van de JGZ kunnen ook als vertrouwensarts ingeschakeld worden. Vanaf 4 jaar wordt het vaccinatieprogramma door de GGD uitgevoerd.

Meer informatie is te vinden op de website over de jeugdgezondheidszorg van de GGD

Bureau Heeze-Leende:

Kapelstraat 745591 HG Heeze

Inloopspreekuur op dinsdag van 11.30 - 12.30 uur. 

Telefoon: 088 0031 414, bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur

Hoe werkt het?

De te bieden JGZ is vastgelegd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en kent een standaarddeel en een maatwerkdeel.

Het standaarddeel bestaat uit een pakket dat aan alle kinderen op een bepaalde leeftijd wordt aangeboden zoals de hielprik en de vaccinaties bij kinderen.

Het maatwerkdeel bestaat uit een pakket aan interventies die gericht zijn op het voorkomen van kindermishandeling en opvoedcursussen. De inhoud van het maatwerkdeel verschilt per gemeente. De gemeente sluit bij de invulling van het maatwerk aan bij het zorgaanbod uit het overige lokale jeugdbeleid.

De GGD's zoeken via scholen contact met de kinderen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan.

De gemeente biedt onder andere ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van:

  • informatie en advies
  • controle van groei, gezondheid en leefstijl van uw kind
  • opvoedcursussen of speciale trainingen
  • vaccinaties bij jonge kinderen
  • hielprik

De gemeente werkt hiervoor samen met andere organisaties.

Veelgestelde vragen

GGD Brabant-Zuidoost