Wat is het?

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen, verleggen, in stand houden of verwijderen in het openbaar gebied, dan moet u hiervoor een instemmingsbesluit c.q. vergunning aanvragen bij de gemeente.

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met aanwezige bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). U moet via het Kadaster(externe link) opvragen waar deze kabels en leidingen liggen (KLIC-melding) voordat u gaat graven.

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Voor de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online(externe link).

Ondergrondse leidingen

Voor de aanleg van ondergrondse leidingen in openbaar gebied geldt het volgende:

  • Voor een tracé van 25 meter of meer heeft u een instemmingsbesluit of vergunning nodig van de gemeente Heeze-Leende. Voor een tracé kleiner dan 25 meter volstaat een melding. Beiden regelt u via de website MOOR werkt(externe link). Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via 035 - 524 89 04 of via helpdesk@moorwerkt.nl.
  • Tenminste vijf dagen voor u start met de werkzaamheden, moet u dat melden aan de gemeente Heeze-Leende. Deze melding doet u ook via de website MOOR werkt(externe link). Dit geldt tevens voor werkzaamheden waarvoor een vergunning of instemmingsbesluit is afgegeven.
  • Om te voorkomen dat bij het graven een kabel of leiding raakt moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied vooraf worden gemeld bij het Kadaster(externe link).
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC(externe link)). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

Veelgestelde vragen