In de kadernota staat op hoofdlijnen het verwachte financieel perspectief van de gemeente voor de komende jaren: wat krijgen we aan inkomsten binnen, wat moeten we uitgeven en waar komen we tekort zodat we moeten bezuinigen? Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geeft de raad bij de behandeling van de kadernota in juni de kaders aan voor de opstelling van die begroting. Met deze kaders gaat het college aan de slag om de begroting voor te bereiden.