Kinderopvangtoeslag

Wat is het?

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

U kunt de toeslag aanvragen als:

 • u en uw partner overdag werken
 • u een opleiding volgt
 • u een uitkering krijgt

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Hoe werkt het?

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

 • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
 • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Gastouderopvang. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
 • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
 • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Als ouders komt u in aanmerking voor een toeslag in de volgende situaties:

 • U combineert beiden het werk met de verzorging van uw kind (dit geldt ook voor zelfstandigen).
 • U ontvangt een bijstandsuitkering en volgt een (re-)integratietraject. Of u ontvangt een uitkering IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet.
 • U volgt een (re-)integratietraject via de gemeente én u staat bij het UWV WERKbedrijf geregistreerd als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende.
 • U bent inburgeringsplichtig.
 • U volgt een opleiding of studie.
 • Je bent jonger dan 18 jaar, ontvangt bijstand én volgt een opleiding.

Hebt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering én volgt u via het UWV een (re-)integratietraject? Ook dan hebt u recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.

Wat moet ik doen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD.

 • U bedenkt hoeveel uur per week of per maand u kinderopvang nodig hebt.
 • U zoekt een organisatie die kinderopvang biedt, waar u uw kind inschrijft. Of u zoekt een gastouder die aangesloten is bij een gastouderbureau. Zowel de organisatie voor kinderopvang, het gastouderbureau en de gastouder dienen geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 • U vraagt de brutoprijs per uur per kind.
 • U gaat naar de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u een proefberekening maken.
 • Hierbij hebt u de loongegevens nodig van u en uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Daarna kunt u direct een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.
 • U sluit een overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau van uw keuze. U betaalt de rekeningen die deze organisatie stuurt. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wat heb ik nodig?

 • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
 • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie
 • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag bestaat uit een vast deel en een inkomensafhankelijk deel.

 • De vaste toeslag bedraagt een derde van de opvangkosten. Alle werkende ouders hebben hier aanspraak op als zij gebruik maken van formele kinderopvang.
 • De inkomensafhankelijke toeslag is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt (tot een bepaalde maximum uurprijs). De hoogte van dat percentage hangt af van het gezamenlijke verzamelinkomen, het aantal kinderen in uw gezin waarvoor u kinderopvang nodig hebt, en de opvangkosten. Is de kinderopvang duurder dan de maximum uurprijs, dan betaalt u alles boven deze prijs zelf.

Hoe lager uw inkomen, des te hoger de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook af van het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van de kinderopvang. Deze factoren bepalen, samen met de maximum uurprijs, de hoogte van de bijdrage die u als ouder(s) uiteindelijk zelf moet betalen. U kunt gebruik maken van uw spaarloontegoed om uw eigen bijdrage aan kinderopvang te betalen.

Over de wet en de toeslag

De Wet kinderopvang en de kinderopvangtoeslag zijn van toepassing op professionele kinderopvang. Professionele kinderopvang biedt de volgende aspecten: pedagogische deskundigheid, aangepaste en hygiënische accommodatie, continuïteit, verzorging, voeding, leeftijdgerichte activiteiten, veiligheid en gezelligheid. Er is allerlei speelgoed aanwezig en volop ruimte om veilig te hollen en te fietsen. Voor gastouders zijn eigen richtlijnen.

U kunt een bijdrage krijgen voor de volgende vormen van kinderopvang:

 • Dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.
 • Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar (tot en met het moment waarop ze de basisschool verlaten) vóór en na schooltijd en in de vakanties.
 • Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal 4 kinderen (exclusief eigen kinderen) opvangen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag dan dient uw gekozen vorm voor kinderopvang geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.