Wat is het?

Voor sommige producten of diensten van de gemeente moet u betalen. In de legesverordening leest u om welke producten en diensten het gaat en hoeveel u moet betalen.

Leges zijn de kosten die de gemeente aan burgers en bedrijven berekent voor het verstrekken van diensten en het afgeven van bewijzen, aktes en vergunningen. In de tarieventabel van de legesverordening staan de bijbehorende tarieven. De tarieventabel is te raadplegen via www.overheid.nl.