Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online(externe link) of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (externe link)of raadpleeg de brochure(externe link).

Hoe werkt het?

Bij een vergunningsverzoek voor onderhouds-werkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dit doet u via de website www.omgevingsloket.nl(externe link).

U kunt eerst een vooroverleg met de gemeente plannen zodat de gemeente alvast kan controleren of uw verzoek voldoet aan het bestemmingsplan en de welstand. Het indienen van een verzoek om vooroverleg kan handig zijn, als u nog niet zover bent om een omgevingsvergunning in te dienen en nog niet alles wilt uitwerken, maar al wel een check wilt hebben of uw plan wel haalbaar is. U kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online(externe link). Daar begint u met een aanvraag en uploadt u de bijlagen. Voordat u de aanvraag indient stelt u de aanvraag open voor vooroverleg via 'contact met bevoegd gezag'.

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online(externe link) of u een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD(externe link) als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning(externe link) als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Aanvullende informatie

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo(externe link)). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.