Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Hoe werkt het?

Bij een vergunningsverzoek voor onderhouds-werkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dit doet u via de website www.omgevingsloket.nl.

U kunt eerst een vooroverleg met de gemeente plannen zodat de gemeente alvast kan controleren of uw verzoek voldoet aan het bestemmingsplan en de welstand. Het indienen van een verzoek om vooroverleg kan handig zijn, als u nog niet zover bent om een omgevingsvergunning in te dienen en nog niet alles wilt uitwerken, maar al wel een check wilt hebben of uw plan wel haalbaar is. U kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online. Daar begint u met een aanvraag en uploadt u de bijlagen. Voordat u de aanvraag indient stelt u de aanvraag open voor vooroverleg via 'contact met bevoegd gezag'.

Wat moet ik doen en wat heb ik nodig?

Alle informatie over deze aanvraag vindt u in het online omgevingsloket.

Verduurzamen monument

Vanwege hun vaak hoge leeftijd zijn monumenten op zichzelf (vanuit circulariteit) al duurzaam, maar in gebruik zijn ze dat nog niet. Er valt nog veel winst te behalen, maar dan wel zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. Het energieverbruik kan bijvoorbeeld een stuk zuiniger. Een monument verduurzamen vraagt om maatwerk.

Het is bewezen dat uw wooncomfort kan worden verhoogd met behoud van de monumentale elementen. Als eigenaar van een monumentale pand kunt u een duurzaamheidsadvies speciaal voor dit bijzondere bouwwerk laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. U kunt via het Restauratiefonds een deel van de kosten van zo’n advies vergoed krijgen. 

Gemeenten hebben de mogelijkheid een vergunning te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed in het zicht, mits plaatsing uit het zicht niet mogelijk is. Criteria vind je in het overzicht: meer mogelijkheden voor zonnepanelen op erfgoed.

Subsidiemogelijkheden

Informatie over de mogelijkheden voor subsidie voor monumenten vind u op monumenten.nl.

Aanvullende informatie

Beschermde  dorpsgezichten

De bescherming van dorpsgezichten is geregeld in de omgevingsvisie, het omgevingsplan met daarin opgenomen de welstandsnota. Voor wijzigingen binnen het beschermd dorpsgezicht (ook aan panden) gelden andere regels, er is namelijk altijd een vergunning nodig. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. Bekijk locaties van archeologische monumenten op de interactieve erfgoedkaart. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente. Voor meer informatie voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek bekijk de richtlijnen archeologisch onderzoek.