Het bedrijventerrein tussen de Nieuwendijk en de Oude Stationsstraat en de Groote Aa in Heeze maakt vanaf circa 2026 plaats voor een nieuwe woonomgeving voor circa 90 woningen. Gemeente Heeze-Leende heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met gebiedsontwikkelaar Symphony Estates uit Eindhoven.

Er komen huur- en koopwoningen in verschillende types en prijsklassen. Wethouder Groenewoud: “Het mes snijdt hier aan 2 kanten: we voegen in de huidige krappe woningmarkt betaalbare woningen aan onze gemeente toe en tegelijkertijd verbeteren we de woonkwaliteit aan de Nieuwendijk en de omliggende wijk.”

Huidige bedrijventerrein

Aan en achter de Nieuwendijk zijn nu nog diverse bedrijven gevestigd, zoals Greijmans, Meulendijks en Van Dooren. Zij zullen de komende jaren verhuizen naar een locatie op een ander bedrijventerrein. De locatie van Slagerij Van Hooff stond na een eerdere verhuizing naar de Kapelstraat al langer leeg. 

Wilhelminapark

Directeur Olaf Schoofs van ontwikkelaar Symphony Estates vertelt dat de nieuwe wijk een verbinding gaat vormen tussen het gebied van de Groote Aa en het Wilhelminaplein in het historische centrum van Heeze. Twee belangrijke pluspunten van de nieuwe wijk, waar de naam ‘Wilhelminapark’ dan ook naar verwijst. Het wordt een wijk met woningen voor alle doelgroepen: starterswoningen in betaalbare huur en koop, gelijkvloerse hofwoningen voor senioren, ruime tweekappers en luxe koopappartementen. Het prijsniveau komt overeen met de ‘Woondeal’ die is afgesproken tussen het Rijk en de gemeentes in de regio Eindhoven: 2/3 betaalbare huur en koop en 1/3 vrije sector koop. 

Parkachtige setting

Op dit moment zijn we nog bezig met de exacte stedenbouwkundige invulling, maar duidelijk is wel dat het een wijk wordt met veel parkachtige, groene ruimten, slingerende straatjes en paden in een duidelijke samenhang qua rijke architectuur. Zowel voor de groenpartijen in het plan, als voor de natuur die aan de zuidzijde grenst aan de Groote Aa wordt een landschapsontwerp gemaakt met bomen, bloeiende heesters en planten. Hiermee ontstaat een parkachtige setting, waarin de natuur langs de Groote Aa met de nieuwe wijk via wandelpaden wordt verbonden.

schets wilhelminapark Heeze
Schets Wilhelminapark Heeze

Omwonenden

Direct omwonenden zijn op de hoogte gesteld van het initiatief. Schoofs: “We verwachten dat omwonenden vooral positief zullen zijn, die eerste geluiden horen we inmiddels ook al. Het huidige bedrijfsterrein is namelijk flink verouderd, er is veel vrachtverkeer en er is geen noemenswaardig groen. Dan is de transformatie naar een kleinschalige woonbuurt met veel groen en water een kwalitatieve verbetering, die ook zorgt voor een gezondere en prettigere woonomgeving voor de bewoners daar omheen”. 

Planning/ procedure

Nu de overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is getekend, wordt de locatie de komende maanden milieukundig onderzocht ten behoeve van de noodzakelijke sanering ervan. Komend voorjaar is het voorlopig stedenbouwkundig- en landschapsplan gereed; dan organiseert de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst met omwonenden waar van gedachten kan worden gewisseld. Als alles volgens planning verloopt, start de bestemmingsplanprocedure volgend jaar en kan de realisatie in 2026 starten.

Meer informatie: wilhelminaparkheeze.nl

ondertekening anterieure overeenkomst Wilhelminapark
Ondertekening anterieure overeenkomst Wilhelminapark. Links wethouder Groenewoud, rechts directeur Olaf Schoofs van Symphony Estates